Płyty ogniochronne Firestem


Gdzie należy korzystać z płyt ogniochronnych Firestem?
Produkt przeznaczony jest do ogniochronnego uszczelniania w ścianach i stropach przejść rur stalowych, miedzianych ; przejść kabli oraz kanałow wentylacyjnych. Stanowi doskonałą barierę dla ognia, dymu i szkodliwych gazów.

Czy mogę zaistalować kolejne kable/przejścia przez gotowy już układ?
Tak, kolejne usługi/kable mogą zostać w łatwy sposób doinstalowane do gotowego układu. Wystarczy wykonać przejście dla wymaganego kabla/systemu a następnie wypełnić przejście/lukę uszczelniaczem ogniochronnym Firestem.

Czy podczas wykonywania powyższej czynności muszę używać uszczelniacza?
Tak, po dodaniu kolejnych przejść systemowych, luki należy wypełnić uszczelniaczem by zapewnić prawidłową zaporę dla ognia i dymu. Wszystkie podane produkty zostały przetestowane jako spójny system by zapenić całkowite bezpieczenstwo.

Jakie są dostępne rozmiary płyt Firestem?
Rozmiary płyt Firestem to 1200 x 600 x 50 mm o minimalnej gęstości 140 kg/m3.

Czy można używać płyt Firestem do wypełnienia przejść w podłodze?
Tak, jednakże produkt nie jest płytą nośną. W danym przypadku sugerujemy użycie zaprawy ogniochronnej Firestem.

Na jak długo płyty zapewniają barierę dla ognia i dymu, oraz kto wykonuje dane testy ogniowe?
Produkt zapewnia ochronę przeciwpożarową aż do 4 godzin i został przetestowany w centrum badań pożarowych w Warringtone (Warringtone Fire Research Centre).

Gdzie można pozyskać płyty Firestem?
Płyty Firestem są dostępne za pośrednictwem naszego przedstawiciela w Polsce. Formularz kontaktowy znajdą Państwo w zakładce KONTAKT na naszej stronie.

Zaprawa ogniochronna Firestem


Czym jest zaprawa ogniochronna Firestem?
Zaprawa murarska to mieszanka kruszyw lekkich z nieorganicznych spoiw i wzmocnionych środków wiążących.

Gdzie należy używać zaprawy Firestem?
Po zmieszaniu z wodą zaprawy używa się do uszczelniania przejść instalacyjnych w ścianach i stropach budynków.

Dlaczego warto korzystać z zaprawy Firestem?
Zaprawa Firestem to produkt wszechstronny, szybki w utwardzaniu, lekki, nie kurczy się oraz posiada dużą odporność na zginanie.

Jaki stopień ogniochronności posiada zaprawa Firestem?
System zaprawy ogniochronnej Firestem został przetestowany przez konsultantów przeciwpożarowych z Warrington zgodnie z EN 1366-3: 2009 oraz części 20 BS476 i zapewnia ochronę do 4 godzin.

Czy zaprawa Firestem posiada właściwości nośne?
Tak, zaprawa Firestem posiada właściwości nośne. Prosimy o kontakt z naszym działem technicznym jeżeli macie Państwo jakieś pytania.

Jaki jest czas utwardzania zaprawy Firestem?
Na ogół zaprawa utwardza się w około 25-60 minut. Zależne jest to od stopnia zawartości wody i temperatury otoczenia.

Gdzie można pozyskać zaprawę ogniochronną Firestem?
Zaprawa ogniochronna Firestem jest dostępna za pośrednictwem naszego przedstawiciela w Polsce. Formularz kontaktowy znajdą Państwo w zakładce KONTAKT na naszej stronie.

Poduszki ogniochronne Firestem


Czym są poduszki ogniochronne Firestem?
Poduszka ogniochronna Firestem składa się z torebki wypełnionej włóknem szklanym i reaktywnych środków pęczniejących, które pod wpływem wysokiej temperatury zwiększają swoją objętość by skutecznie zamknąć przepływ ognia, dymu czy gorących gazów stanowiących niebezpieczeństwo dla osób i mienia.

Gdzie należy korzystać z poduszek ogniochronnych Firestem?
Poduszki oniochronne Firestem są bardzo uniwersalną metodą uszczelniania otworów, przejść instalacyjny czy kanałów kablowych zapobiegającą przejściu ognia pomiędzy komorami budynku. W wypadku remontu instalacji otwory w przejściach kablowych są często pozostawiane przez noc. W tym wypadku idealnym rozwiązaniem jest użycie poduszek Firestem by uszczelnic otwory i przejścia kablowe na czas remontu.

Dlaczego należy używac poduszek Firestem?
Poduszki Firestem są niezwykle uniwersalnym, szybkim w montażu produktem. Szacunkowo zapewniają ochronę przed ogniem i dymem aż do 2 godzin. Produkt wielokrotnego użytku pod warunkiem, że nie został uszkodzony podczas pożaru . Idealne w miejscach gdzie często zmieniane jest okablowanie. Wolne od kurzu, do użytku w środowiskach o wysokim poziomie czystości.

Jakie są rozmiary poduszek Firestem?
Poduszki Firestem są dostępne w następujących rozmiarach: 330 mm x 50 mm x 20 mm 330 mm x 200 mm x 25 mm 330 mm x 200 mm x 45 mm

Czy poduszki Firestem można stosować w miejscach narażonych na działanie wilgoci?
Tak, poduszki Firestem nie są narażone na działanie wilgoci, dlatego też są idealne do stosowania w rożnych temperaturach.

Czy mogę zaistalować kolejne kable/przejścia przez gotowy już układ?
Tak, poduszki Firestem mogą w zostać w łatwy sposób przeorganizowane w razie potrzeby, umożliwiając podłączenie dodatkowych usług. Po wykonaniu czynności należy ponownie spakować poduszki między puste przestrzenie.

Gdzie można pozyskać poduszki Firestem?
Poduszki ogniochronne Firestem są dostępne za pośrednictwem naszego przedstawiciela w Polsce. Formularz kontaktowy znajdą Państwo w zakładce KONTAKT na naszej stronie.

Kołnierze Firestem


Gdzie należy używać kołnierzy Firestem?
Produkt jest przeznaczony do użytku dla rur z tworzyw sztucznych, które przenikają przez podłogi i ściany budynku.

Czy kołnierze Firestem wymagają mechanicznego mocowania do ścian i podłóg?
Tak, kołnierze Firestem powinny być zatwierdzone przy użyciu niepalnego mocowania, lub ewentualnie zawarte w grubości ściany lub podłogi i utrwalone zaprawą Firestem.

Czy kołnierze Firestem zostały przetestowane w połączeniu z różnego rodzaju tworzywami sztucznymi?
Tak, kołnierze Firestem zostały niezależnie przetestowane w połączniu w różnego rodzaju tworzywami sztucznymi.

Czy można używać kołnierzy Firestem w przejściach rur plastikowych przez ściany z płyt gipsowo-kartonowych?
Tak, kołnierze Firestem zostały przetestowane w ścianach British Gypsum płytyach gipsowo-kartonowych z obiciem metalowym.

Kto wykonał testy kołnierzy Firestem?
Kołnierze Firstem zostały przetestowane przez centrum badań pożarowych w Warringtone (Warringtone Fire Research Centre).

Gdzie można pozyskać kołnierze Firestem?
Kołnierze ogniochronne Firestem są dostępne za pośrednictwem naszego przedstawiciela w Polsce. Formularz kontaktowy znajdą Państwo w zakładce KONTAKT na naszej stronie.

Opaski ogniochronne


Gdzie należy używać opasek ogniochronnych Firestem?
Opaski ogniochronnne Firestem znajdują zastosowanie w celu utrzymania ognioodporności ścian i podłóg, które są penetrowane przez rurociągi z tworzyw szcztucznych, stanowiących drenaż, wentylacje, systemy transferu dokumentów lub kanałów kablowych.

W jaki sposób opaski utrzymują się na stałym miejscu?
Opaskę ogniochronnną Firestem montuje się przy użyciu taśmy samoprzylepnej. Okolice opaski muszą zostać uszczelnione zaprawą ogniochronną Firestem zgodnie z instrukcją i zaleceniami porducenta.

Dlaczego należy używać opasek ogniochronnych Firestem?
Opaski Firstem są produktem elastycznym, odpornym na korozję i działanie wody, a przede wszystkim ekonomicznym . Idealny do stosowania w miejscach ograniczonego dostępu kiedy kołnierze ogniochronne są niepraktyczne.

W jaki sposób działają opaski ogniochronne Firestem?
W wyniku pożaru, pod wpływem wysokiej temperatury opaski pęcznieją i zwiększają swoją objetość. Powoduje to wypełnienie pustki/luki w przejściach tworząc tym samym barierę dla ognia, dymu i szkodliwych gazów co pozwala na jego zatrzymanie w danej strefie.

Jaki stopień ochrony zapewniają opaski Firestem?
Opaski zapewniają odporność ogniową do 4 godzin.

Czy opaski Firestem można stosować w miejscach narażonych na działanie wilgoci?
Tak, opaski Firestem nie są narażone na działanie wilgoci, dlatego też są idealne do stosowania w różnych temperaturach.

Gdzie można pozyskać opaski Firestem?
Opaski ogniochronne Firestem są dostępne za pośrednictwem naszego przedstawiciela w Polsce. Formularz kontaktowy znajdą Państwo w zakładce KONTAKT na naszej stronie.

Ogniochronna masa pęczniejąca


Do czego służy ogniochronna masa pęczniejąca Firestem?
Ogniochronna masa akrylowa o wysokiej wydajności służy do uszczelniania kabli w przejściach instalacyjnych i wypełniania szczelin wokół rur przechodzących przez ściany i podłogi. Pod wypływem wysokiej temperatury produkt pęcznieje i zapewnia skuteczną przeszkodę dla ognia i dymu oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się toksycznych gazów pomiędzy komorami budynku.

Jaki jest okres przydatności produktu oraz jak należy go przechowywać?
Zamknięte wkłady mogą być przechowywane przez około 12 miesięcy w suchych warunkach, w temperaturach z rzędu 5-30 stopni celsjusza.

Na jakiego typu podłożach może być używana masa pęczniejąca Firestem?
Masa pęczniejąca Firestem może być stosowana w połączeniu z wieloma materiałami/podłożami takimi jak np. drewno, stal, plastik, beton, cegła, bloczki itp.

Jakiego rozmiaru szczeliny można wypełniać masą pęczniejącą Firestem?
W wypadku stosowania pistoletu z wkładem, produkt można stosować do wypełniania luk o rozmiarze do 50 mm szerokości.

Czy konieczne jest stosowanie polietylenowej taśmy mocującej podczas aplikacji?
Nie, używanie taśmy nie jest konieczne. Należy jednak kontrolować głębokość kitu podczas aplikacji.

W jakich rozmiarach dostępny jest uszczelniacz pęczniejący Firestem?
Uszczelniacz Firestem jest dostępny w 310ml wkładach/tubach oraz 600ml foliach.

Gdzie można pozyskać masę pęczniejącą Firestem?
Ogniochronna masa pęczniejąca Firestem jest dostępna za pośrednictwem naszego przedstawiciela w Polsce. Formularz kontaktowy znajdą Państwo w zakładce KONTAKT na naszej stronie.

Ogniochronny elastyczny wypełniacz szczelinowy


Gdzie należy używać wypełniacza szczelin Firestem?
Elastyczna taśma ogniochrona służy do wypełniania większych szczelin i dylatacji. Wypełniacz opóźnia działanie pożaru,wykonany został z pianki porkytej z obu stron pęczniejącą powłoką.

W jaki sposób taśmy utrzymują się w danym miejscu/położeniu?
Ważny jest w tym wypadku właściwy dobór rozmiaru taśmy do szczeliny. Produkt ze względu na jego piankową konsystencję daje się łatwo wcisnąc w szczelinę.

Dlaczego należy używać taśm wypełnijących do szczelin Firestem?
Jest to produkt łatwy w instalacji bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu. Zapewnia on odporność ogniową aż do 4 godzin.

W jakich rozmiarach dostępny jest produkt?
Dostępne są taśmy o długości 1 metra, produkt może być skrócony do wymaganego rozmiaru za pomocą noża.

Czy pęczniejące taśmy ogniochronne Firestem wymagają konserwacji?
Nie jest wymagana konserwacja taśm, standardowa kontrola ewentualnych uszkodzeń/defektów w zupełności wystarczy.

Czy ogniochronny wypełniacz szczelinowy Firestem jest odporny na działanie wody/wilgoci?
Tak, produkt jest w pełni odporny na działanie wody/wilgoci i może być instalowany na mokrych powierzchniach.

Gdzie można pozyskać wypełniacz szczelinowy Firestem?
Wypełniacz szczelinowy Firestem jest dostępny za pośrednictwem naszego przedstawiciela w Polsce. Formularz kontaktowy znajdą Państwo w zakładce KONTAKT na naszej stronie.

Pęczniejące kratki wentylacyjne


Czym są pęczniejące kratki wentylacyjne Firestem?
Peczniejące kratki wentylacyjne Firestem zostały zaprojektowane, aby umożliwić przepływ powietrza, ale w przypadku pożaru zapewniają ochronę przed rozprzestrzenianiem się ognia.

Gdzie należy używać kratek wentylacyjnych Firestem?
Kratki peczniejące Firestem są odpowiednie w miejscach które muszą być wentylowane, a w tym samym czasie muszą pozostać bezpieczne od pożaru. Produkt ten można również umieszczać w okrągłe lub prostokątne przewody gdzie montaż tłumików ognia nie jeste możliwy lub wskazany.

W jakich rozmiarach dostępne są kratki wentylacyjne Firestem?
Pęczniejące kratki Firestem są dostępne w rozmiarach od 75 mm x 75 mm do 600 mm x 600 mm w odstępach 25 mm.

Z czego wykonane zostały kratki wentylacyjne Firestem?
Kratki wentylacyjne wykonane są z kwadratowego wytłoczenia z UPCV z rdzeniem wypełnionym materiałem pęczniejącym.

Czy wymagana jest konserwacja kratek wentylacyjnych Firestem?
Nie jest wymagana konserwacja kratek wentylacyjnych Firestem, należy je poprostu wytrzeć czystą wilgotną szmatką lub lekko pędzlem.

Czy pęczniejące kratki wentylacyjne Firestem są dostępne w okrągłym formacie?
Tak, kratki wentylacyjne Firestem są dostępne w okrągłym formacie z prześwitem lub bez.

Gdzie można pozyskać kratki wentylacyjne Firestem?
Kratki wentylacyjne Firestem są dostępne za pośrednictwem naszego przedstawiciela w Polsce. Formularz kontaktowy znajdą Państwo w zakładce KONTAKT na naszej stronie.

Czy masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami!