Informacje techniczne

Kratki wentylacyjne wykonane są  z kwadratowego wytłoczenia z UPVC  z rdzeniem wypełnionym materiałem pęczniejącym.  Okrągłe kratki są wbudowane  w aluminiową obręcz. Kratki pęczniejące Firestem znajdują zastosowanie w miejscach które muszą być wentylowane, a  tym samym muszą pozostać bezpieczne od pożaru. Produkt ten można rownież umieszczać w okrągłe lub prostokątne przewody gdzie montaż tłumików ognia nie jest możliwy lub wskazany.

Zalety

  • Standardowe kratki mają 40 mm głębokości
  • Rozmiary kawdratowych kratek wahaja się od 100 mm x 100mm do 600 mm x 600 mm w odstępach co 25 mm.
  • Rozmiary okrągłych kratek wahaja się od 100mm do 300 mm średnicy
  • Niestandardowe rozmiary są również dostępne na zamówienie

Certyfikacja

Testowane zgodnie

z  BS 476 cześć 20.

Dowiedz się więcej o tym produkcie

Skontaktuj się z nami